Korningsberättelse/Breed survey

Korningsberättelse Mascot
stor, mkt välpigmenterad med utpräglad könsprägel, av utmärkt typ.
Maskulint uttrycksfullt huvud med korrekt mask och ögonfärg.Kraftfullt nosparti, hög manke, korrekt rygglinje, välställt ngt kort kors, välutvecklat för och underbröst.Utmärkt längd.Bra front, vek mellanhand,välvinklad fram och bak med brett lårparti.Paralell, armbågsanslutningen ännu ej fulländad.Visar mkt kraftfulla rörelser med fritt frambensteg och kraftigt påskjut från en fast rygg.Visar god förighet, tempramentsfull.


Särskilda fördelar:
Mycket typfull, pigmentstark, utmärkta byggnadsförhållanden, vinklar och rörelser.

For information in English/German
Please send email to
info@nordblick.com

 
Kennel Nordblick, email: info@nordblick.com, telefon +46 415 702 03