J-kullen
001023
Fader/Father: Mirko Aducht
Moder/Mother: Nordblicks Evita
 
 

Jaga
MH, 1:a HP

Ägare/Owner: Ulla o Johnny Gyllin

 
 

Jade

Ägare/Owner: Elisabeth Belfrage

 
 

Janko
MH

Ägare/Owner: Ulla o Johnny Gyllin

 

Jango

Ägare/Owner: Göran Söderlund

 

Jasko

Ägare/Owner: Roger

 
 

Jello

Ägare/Owner: Birgitta Larsson

 
 

Joker

Ägare/Owner: Pål Davidsson

 

Jumbo

Ägare/Owner: Karin Morander

Kennel Nordblick, email: info@nordblick.com, telefon +46 415 702 03